Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2703(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0397/2017

Debatten :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Stemmingen :

PV 14/06/2017 - 8.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0264

Notulen
Dinsdag 13 juni 2017 - Straatsburg

11. Situatie in de Democratische Republiek Congo (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in de Democratische Republiek Congo (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Democratische Republiek Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa en Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 14.6.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid