Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2703(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0397/2017

Debaty :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Głosowanie :

PV 14/06/2017 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0264

Protokół
Wtorek, 13 czerwca 2017 r. - Strasburg

11. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis i Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke i Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge i Soraya Post w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa i Daniel Caspary, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 14.6.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności