Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2703(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0397/2017

Debatter :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/06/2017 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0264

Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg

11. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis och Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke och Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge och Soraya Post för S&D-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa och Daniel Caspary för PPE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 14.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy