Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. junij 2017 - Strasbourg

12. Humanitarne razmere v Jemnu (razprava)
CRE

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Humanitarne razmere v Jemnu (2017/2727(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Charles Tannock v imenu skupine ECR, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Bas Belder, James Carver, Michèle Alliot-Marie, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Georgios Epitideios in Jiří Pospíšil.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 15.6.2017.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov