Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg

12. Den humanitära situationen i Jemen (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Bas Belder, James Carver, Michèle Alliot-Marie, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Georgios Epitideios och Jiří Pospíšil.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 15.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy