Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. června 2017 - Štrasburk

13. Hodnocení uplatňování obecných zásad EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Hodnocení uplatňování obecných zásad EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Andrzej Grzyb za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai a Stanislav Polčák.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí