Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. juni 2017 - Strasbourg

13. Evaluering af gennemførslen af EU's menneskerettighedsretningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Evaluering af gennemførslen af EU's menneskerettighedsretningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Andrzej Grzyb for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai og Stanislav Polčák.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik