Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

13. Sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevien EU:n ihmisoikeussuuntaviivojen täytäntöönpanon arviointi (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevien EU:n ihmisoikeussuuntaviivojen täytäntöönpanon arviointi (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai ja Stanislav Polčák.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö