Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 juni 2017 - Straatsburg

13. Evaluatie van de tenuitvoerlegging van de EU-mensenrechtenrichtsnoeren inzake vrijheid van meningsuiting online en offline (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Evaluatie van de tenuitvoerlegging van de EU-mensenrechtenrichtsnoeren inzake vrijheid van meningsuiting online en offline (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid