Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 czerwca 2017 r. - Strasburg

13. Ocena realizacji wytycznych UE w sprawie praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi w internecie i poza nim (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Ocena realizacji wytycznych UE w sprawie praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi w internecie i poza nim (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Andrzej Grzyb w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Udo Voigt niezrzeszony, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Johannes Hahn

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności