Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2311(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0063/2017

Ingivna texter :

A8-0063/2017

Debatter :

PV 13/06/2017 - 14
CRE 13/06/2017 - 14

Omröstningar :

PV 14/06/2017 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0261

Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg

14. Rapport för 2016 om Serbien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Serbien [2016/2311(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0063/2017)

David McAllister redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Luc Schaffhauser, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ivan Jakovčić, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Andor Deli, Željana Zovko och Franc Bogovič.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Igor Šoltes.

Talare: Johannes Hahn, Helena Dalli och David McAllister.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 14.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy