Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 юни 2017 г. - Страсбург

15. Състав на Парламента

Roger Helmer уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 1 август 2017 г.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 2 от Правилника за дейността Парламентът обяви мястото му за свободно, считано от тази дата, и информира за това съответния национален орган.

Правна информация - Политика за поверителност