Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 juni 2017 - Straatsburg

15. Samenstelling Parlement

Roger Helmer heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 1 augustus 2017.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, van het Reglement stelt het Parlement vast dat zijn zetel met ingang van die datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit ervan op de hoogte.

Juridische mededeling - Privacybeleid