Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 czerwca 2017 r. - Strasburg

15. Skład Parlamentu

Roger Helmer zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Parlament ogłasza wakat ze skutkiem od wskazanego dnia oraz powiadamia o tym właściwy organ krajowy.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności