Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2314(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0062/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0062/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 16
CRE 13/06/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0262

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

16. Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο [2016/2314(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Η Ulrike Lunacek παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, David McAllister, Tonino Picula, Ελένη Θεοχάρους, Jasenko Selimovic, Mario Borghezio, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Elmar Brok, Tanja Fajon, Franz Obermayr, Tunne Kelam, Julie Ward, Eduard Kukan, László Tőkés, Dubravka Šuica και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Νότης Μαριάς, Igor Šoltes, Csaba Sógor, Krisztina Morvai και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Helena Dalli και Ulrike Lunacek.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου