Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2314(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0062/2017

Ingivna texter :

A8-0062/2017

Debatter :

PV 13/06/2017 - 16
CRE 13/06/2017 - 16

Omröstningar :

PV 14/06/2017 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0262

Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg

16. Rapport för 2016 om Kosovo (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Kosovo [2016/2314(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Ulrike Lunacek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, David McAllister, Tonino Picula, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Tanja Fajon, Franz Obermayr, Tunne Kelam, Julie Ward, Eduard Kukan, László Tőkés, Dubravka Šuica och Franc Bogovič.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Notis Marias, Igor Šoltes, Csaba Sógor, Krisztina Morvai och Ruža Tomašić.

Talare: Johannes Hahn, Helena Dalli och Ulrike Lunacek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 14.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy