Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 юни 2017 г. - Страсбург

17. Внесени документи

Следните доклади са внесени от парламентарните комисии:

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен (2017/2020(IMM)) - JURI - Докладчик: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Милене Трошчински (2017/2019(IMM)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас (2016/2070(IMM)) - JURI - Докладчик: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Марин Льо Пен (2017/2021(IMM)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

Правна информация - Политика за поверителност