Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 13. lipnja 2017. - Strasbourg

17. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti parlamentarnih odbora:

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu (2017/2020(IMM)) - JURI - : Evelyn Regner (A8-0217/2017)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Mylène Troszczynski (2017/2019(IMM)) - JURI - : Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Rolandasu Paksasu (2016/2070(IMM)) - JURI - : Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marine Le Pen (2017/2021(IMM)) - JURI - : Sajjad Karim (A8-0223/2017)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti