Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 juni 2017 - Straatsburg

17. Ingekomen stukken

De volgende verslagen zijn ingediend door de parlementaire commissies:

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (2017/2020(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Mylène Troszczynski (2017/2019(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Rolandas Paksas (2016/2070(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (2017/2021(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

Juridische mededeling - Privacybeleid