Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. júna 2017 - Štrasburg

17. Predloženie dokumentov

Parlamentné výbory predložili tieto správy:

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Mariho Le Pena (2017/2020(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Mylèny Troszczynskej (2017/2019(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Rolandasa Paksasa (2016/2070(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej (2017/2021(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia