Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 13. juni 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Energieffektivitetsmærkning ***I - Erstatning for fejlagtigt mærkede energirelaterede produkter (forhandling)
 3.Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (forhandling)
 4.Fejring af 30-året for Erasmusprogrammet
 5.Afstemningstid
  5.1.Større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.2.Omkostningseffektiviteten af det 7. rammeprogram for forskning (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.3.Statsløshed i Syd- og Sydøstasien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.4.Grænseoverskridende fusioner og spaltninger (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.5.Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) ***I (afstemning)
  5.6.Specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer ***I (afstemning)
  5.7.Energieffektivitetsmærkning ***I (afstemning)
  5.8.Den Europæiske Kulturhovedstad 2020-2033 ***I (afstemning)
  5.9.Vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 (afstemning)
  5.10.Byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020 (afstemning)
  5.11.Status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Oplæg om en dybere ØMU i 2025 (forhandling)
 10.Glyphosat og godkendelsesprocedurer (forhandling)
 11.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 12.Den humanitære situation i Yemen (forhandling)
 13.Evaluering af gennemførslen af EU's menneskerettighedsretningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline (forhandling)
 14.2016-rapport om Serbien (forhandling)
 15.Parlamentets sammensætning
 16.2016-rapport om Kosovo (forhandling)
 17.Modtagne dokumenter
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (152 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (35 kb) Afstemning ved navneopråb (929 kb) 
 
Protokol (74 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (23 kb) Afstemning ved navneopråb (58 kb) 
 
Protokol (244 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (380 kb) Afstemning ved navneopråb (923 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik