Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 13. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Energiatehokkuusmerkintä ***I – Korvaukset virheellisesti merkityistä energiaan liittyvistä tuotteista (keskustelu)
 3.Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I (keskustelu)
 4.Erasmus-ohjelman 30-vuotisjuhlallisuudet
 5.Äänestykset
  
5.1.Kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.Valtiottomuus Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.4.Rajatylittävät sulautumiset ja jakautumiset (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.5.Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) ***I (äänestys)
  
5.6.Erityistoimenpiteet lisätuen antamiseksi luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille ***I (äänestys)
  
5.7.Energiatehokkuusmerkintä ***I (äänestys)
  
5.8.Euroopan kulttuuripääkaupungit vuosina 2020–2033 ***I (äänestys)
  
5.9.Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arviointi (äänestys)
  
5.10.EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen (äänestys)
  
5.11.Kalakantojen tila ja kalastusalan sosioekonominen tilanne Välimerellä (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Keskusteluasiakirja talous- ja rahaliiton syventämisestä vuoteen 2025 mennessä (keskustelu)
 10.Glyfosaatti ja lupamenettelyt (keskustelu)
 11.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)
 12.Jemenin humanitaarinen tilanne (keskustelu)
 13.Sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevien EU:n ihmisoikeussuuntaviivojen täytäntöönpanon arviointi (keskustelu)
 14.Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)
 15.Parlamentin kokoonpano
 16.Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)
 17.Vastaanotetut asiakirjat
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (161 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (35 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (929 kb) 
 
Pöytäkirja (75 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (23 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (62 kb) 
 
Pöytäkirja (239 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (375 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (922 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö