Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2017. június 13., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az energiahatékonyságot jelölő címkézés ***I – Kompenzáció a hibásan címkézett, energiafogyasztást befolyásoló termékek esetében (vita)
 3.A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések ***I (vita)
 4.Az Erasmus 30. évfordulójának megünneplése
 5.Szavazások órája
  
5.1.A partnerek növekvő bevonása és az európai strukturális és beruházási alapok teljesítményének láthatósága (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.2.A hetedik kutatási program költséghatékonysága (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.3.Hontalanság Dél- és Délkelet-Ázsiában (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.4.Határokon átnyúló egyesülések és szétválások (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.5.Az Unió részvétele a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban ***I (szavazás)
  
5.6.A természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések ***I (szavazás)
  
5.7.Az energiahatékonyságot jelölő címkézés ***I (szavazás)
  
5.8.Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre ***I (szavazás)
  
5.9.A Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékelése (szavazás)
  
5.10.A 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemei (szavazás)
  
5.11.A halállományok állapota és a halászati ágazat társadalmi-gazdasági helyzete a Földközi-tenger térségében (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.Vitaanyag a GMU 2025-ig történő elmélyítéséről (vita)
 10.A glifozát és az engedélyezési eljárások (vita)
 11.A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet (vita)
 12.A jemeni humanitárius helyzet (vita)
 13.Az online és offline véleménynyilvánítás szabadságáról szóló uniós emberi jogi iránymutatások végrehajtásának értékelése (vita)
 14.2016. évi jelentés Szerbiáról (vita)
 15.A Parlament tagjai
 16.2016. évi jelentés Koszovóról (vita)
 17.Dokumentumok benyújtása
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (158 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (35 kb) Név szerinti szavazás eredménye (929 kb) 
 
Jegyzőkönyv (74 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (23 kb) Név szerinti szavazás eredménye (90 kb) 
 
Jegyzőkönyv (248 kb) Jelenléti ív (62 kb) A szavazások eredménye (384 kb) Név szerinti szavazás eredménye (928 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat