Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Energoefektivitātes marķējums ***I - Kompensācija saistībā ar nepareizi marķētiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem (debates)
 3.Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I (debates)
 4."Erasmus" 30 gadu jubilejas svinības
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Partneru līdzdalības palielināšana un pārredzamības uzlabošana Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderība (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.4.Pārrobežu apvienošana vai sadalīšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.5.Savienības dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ***I (balsošana)
  
5.6.Īpaši pasākumi, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm ***I (balsošana)
  
5.7.Energoefektivitātes marķējums ***I (balsošana)
  
5.8.Eiropas kultūras galvaspilsētas laikposmā no 2020. gada līdz 2033. gadam ***I (balsošana)
  
5.9.Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējums (balsošana)
  
5.10.ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada (balsošana)
  
5.11.Zivju krājumu stāvoklis un sociālekonomiskā situācija zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Diskusiju dokuments attiecībā uz EMS pastiprināšanu līdz 2025. gadam (debates)
 10.Glifosāts un atļaujas piešķiršanas procedūras (debates)
 11.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
 12.Humanitārā situācija Jemenā (debates)
 13.ES cilvēktiesību pamatnostādņu par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē īstenošanas novērtējums (debates)
 14.2016. gada ziņojums par Serbiju (debates)
 15.Parlamenta sastāvs
 16.2016. gada ziņojums par Kosovu (debates)
 17.Dokumentu iesniegšana
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (161 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) Balsošanas rezultāti (35 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (929 kb) 
 
Protokols (75 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsošanas rezultāti (22 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (59 kb) 
 
Protokols (243 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (386 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (931 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika