Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 13 ta' Ġunju 2017 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.It-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija ***I - Kumpens għal prodotti relatati mal-enerġija ittikkettati ħażin (dibattitu)
 3.It-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi ***I (dibattitu)
 4.Ċelebrazzjoni tat-30 anniversarju tal-programm Erasmus
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Iż-żieda fl-involviment tas-sħab u l-vizibbiltà fil-prestazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.Kosteffikaċja tas-7 Programm ta' Riċerka (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.L-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.4.Fużjonijiet u xissjonijiet transfruntieri (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.5.Il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fis-Sħubija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) ***I (votazzjoni)
  
5.6.Miżuri speċifiċi għall-provvista ta' assistenza addizzjonali lill-Istati Membri affettwati minn diżastri naturali ***I (votazzjoni)
  
5.7.It-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija ***I (votazzjoni)
  
5.8.L-istabbiliment ta' azzjoni tal-Unjoni għall-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 ***I (votazzjoni)
  
5.9.Valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 (votazzjoni)
  
5.10.Elementi fundamentali għal politika ta' koeżjoni tal-UE wara l-2020 (votazzjoni)
  
5.11.L-istat tal-istokkijiet tal-ħut u s-sitwazzjoni soċjoekonomika tas-settur tas-sajd fil-Mediterran (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Dokument ta’ riflessjoni dwar l-approfondiment tal-UEM sal-2025 (dibattitu)
 10.Glifosat u proċeduri ta' awtorizzazzjoni (dibattitu)
 11.Sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (dibattitu)
 12.Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (dibattitu)
 13.Evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-libertà tal-espressjoni online u offline (dibattitu)
 14.Rapport 2016 dwar is-Serbja (dibattitu)
 15.Kompożizzjoni tal-Parlament
 16.Rapport 2016 dwar il-Kosovo (dibattitu)
 17.Dokumenti mressqa
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (160 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (35 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (929 kb) 
 
Minuti (75 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (22 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (59 kb) 
 
Minuti (249 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (390 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (928 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza