Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 13 juni 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Energie-efficiëntie-etikettering ***I - Compensatie voor verkeerd geëtiketteerde energiegerelateerde producten (debat)
 3.Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (debat)
 4.Viering 30 jaar Erasmus
 5.Stemmingen
  
5.1.De betrokkenheid van de partners en de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese structuur- en investeringsfondsen vergroten (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Kosteneffectiviteit van het zevende onderzoeksprogramma (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Staatloosheid in Zuid- en Zuidoost-Azië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Grensoverschrijdende fusies en splitsingen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Participatie van de Unie in het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) ***I (stemming)
  
5.6.Specifieke maatregelen voor het bieden van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen ***I (stemming)
  
5.7.Energie-efficiëntie-etikettering ***I (stemming)
  
5.8.Culturele hoofdsteden van Europa voor de periode 2020 tot 2033 ***I (stemming)
  
5.9.Beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 (stemming)
  
5.10.Bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020 (stemming)
  
5.11.Toestand van de visbestanden en sociaal-economische situatie van de visserijsector in de Middellandse Zee (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Discussienota over de verdieping van de EMU voor 2025 (debat)
 10.Glyfosaat en vergunningsprocedures (debat)
 11.Situatie in de Democratische Republiek Congo (debat)
 12.De humanitaire situatie in Jemen (debat)
 13.Evaluatie van de tenuitvoerlegging van de EU-mensenrechtenrichtsnoeren inzake vrijheid van meningsuiting online en offline (debat)
 14.Verslag 2016 over Servië (debat)
 15.Samenstelling Parlement
 16.Verslag 2016 over Kosovo (debat)
 17.Ingekomen stukken
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (159 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (35 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (929 kb) 
 
Notulen (75 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (22 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (59 kb) 
 
Notulen (246 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (382 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (919 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid