Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 13 czerwca 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Etykietowanie efektywności energetycznej ***I - Rekompensaty z tytułu błędnego etykietowania produktów związanych z energią (debata)
 3.Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (debata)
 4.Uroczystość z okazji trzydziestolecia programu Erasmus
 5.Głosowanie
  5.1.Zwiększenie zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Opłacalność 7. programu badań (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Bezpaństwowość w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.4.Transgraniczne łączenia i podziały spółek (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.5.Uczestnictwo Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) ***I (głosowanie)
  5.6.Szczególne środki w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi ***I (głosowanie)
  5.7.Etykietowanie efektywności energetycznej ***I (głosowanie)
  5.8.Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***I (głosowanie)
  5.9.Przegląd wdrażania programu „Horyzont 2020” (głosowanie)
  5.10.Elementy składowe europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 (głosowanie)
  5.11.Stan stad ryb oraz sytuacja społeczno-gospodarcza w sektorze rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Dokument otwierający debatę na temat pogłębienia UGW do roku 2025 (debata)
 10.Glifosat i procedury udzielania zezwoleń (debata)
 11.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 12.Sytuacja humanitarna w Jemenie (debata)
 13.Ocena realizacji wytycznych UE w sprawie praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi w internecie i poza nim (debata)
 14.Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. (debata)
 15.Skład Parlamentu
 16.Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. (debata)
 17.Składanie dokumentów
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (158 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (35 kb) Głosowanie imienne (929 kb) 
 
Protokół (75 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (23 kb) Głosowanie imienne (59 kb) 
 
Protokół (247 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (389 kb) Głosowanie imienne (855 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności