Înapoi 
 Înainte 
RCVVOTESPVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 13 iunie 2017 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică ***I - Compensații pentru produsele cu impact energetic etichetate necorespunzător (dezbatere)
 3.Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (dezbatere)
 4.A 30-a aniversare a programului Erasmus
 5.Votare
  
5.1.Creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de investiții europene (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Eficiența, din punctul de vedere al costurilor, a celui de al 7-lea Program de cercetare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Apatridia în Asia de Sud și de Sud-Est (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Fuziunile și divizările transfrontaliere (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) ***I (vot)
  
5.6.Măsuri specifice de acordare a unei ajutor suplimentar statelor membre afectate de dezastre naturale ***I (vot)
  
5.7.Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică ***I (vot)
  
5.8.„Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 ***I (vot)
  
5.9.Evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 (vot)
  
5.10.Elemente constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020 (vot)
  
5.11.Starea stocurilor de pești și situația socioeconomică a sectorului pescuitului din zona mediteraneeană (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Document de reflecție privind aprofundarea UEM pînă în 2025 (dezbatere)
 10.Glifosatul și procedurile de autorizare (dezbatere)
 11.Situația din Republica Democratică Congo (dezbatere)
 12.Situația umanitară din Yemen (dezbatere)
 13.Evaluarea punerii în aplicare a Orientărilor UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare online și offline (dezbatere)
 14.Raportul pe 2016 privind Serbia (dezbatere)
 15.Componența Parlamentului
 16.Raportul pe 2016 privind Kosovo (dezbatere)
 17.Depunere de documente
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (163 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatele voturilor (35 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (929 kb) 
 
Proces-verbal (75 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (22 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (60 kb) 
 
Proces-verbal (247 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (380 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (923 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate