Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 13. júna 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Označovanie energetickej účinnosti ***I – Odškodnenie za nesprávne označovanie energeticky významných výrobkov (rozprava)
 3.Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody ***I (rozprava)
 4.Oslavy 30. výročia programu Erasmus
 5.Hlasovanie
  5.1.Posilňovanie zapojenia partnerov a zviditeľňovanie výkonnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Nákladová účinnosť 7. výskumného programu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.3.Osoby bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.4.Cezhraničné fúzie a rozdelenia (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.5.Účasť Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) ***I (hlasovanie)
  5.6.Osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami ***I (hlasovanie)
  5.7.Označovanie energetickej účinnosti ***I (hlasovanie)
  5.8.Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***I (hlasovanie)
  5.9.Posúdenie vykonávania programu Horizont 2020 (hlasovanie)
  5.10.Základné piliere politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 (hlasovanie)
  5.11.Stav populácií rýb a sociálno-ekonomická situácia v odvetví rybolovu v Stredozemí (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Diskusný dokument o prehĺbení HMÚ do roku 2025 (rozprava)
 10.Glyfozát a autorizačné postupy (rozprava)
 11.Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 12.Humanitárna situácia v Jemene (rozprava)
 13.Posúdenie vykonávania usmernení EÚ v oblasti ľudských práv o slobode prejavu online a offline (rozprava)
 14.Správa o Srbsku za rok 2016 (rozprava)
 15.Zloženie Parlamentu
 16.Správa o Kosove za rok 2016 (rozprava)
 17.Predloženie dokumentov
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (158 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (35 kb) Hlasovania podľa mien (929 kb) 
 
Zápisnica (76 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (23 kb) Hlasovania podľa mien (60 kb) 
 
Zápisnica (245 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (390 kb) Hlasovania podľa mien (926 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia