Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 13. junij 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Označevanje energijske učinkovitosti ***I - Nadomestilo za nepravilno označene izdelke, povezane z energijo (razprava)
 3.Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ***I (razprava)
 4.Praznovanje 30. obletnice programa Erasmus
 5.Čas glasovanja
  5.1.Okrepljeno sodelovanje s partnerji in prepoznavnost uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Stroškovna učinkovitost sedmega razvojnega programa (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Apatridnost v južni in jugovzhodni Aziji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.4.Čezmejne združitve in delitve (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.5.Sodelovanje Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) ***I (glasovanje)
  5.6.Specifični ukrepi za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče ***I (glasovanje)
  5.7.Označevanje energijske učinkovitosti ***I (glasovanje)
  5.8.Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 ***I (glasovanje)
  5.9.Ocena izvajanja programa Obzorje 2020 (glasovanje)
  5.10.Gradniki kohezijske politike EU po letu 2020 (glasovanje)
  5.11.Stanje ribjih staležev in socialno-ekonomski položaj ribiškega sektorja v Sredozemlju (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Razmislek o poglobitvi ekonomske in monetarne unije do leta 2025 (razprava)
 10.Glifosat in postopki za avtorizacijo (razprava)
 11.Razmere v Demokratični republiki Kongo (razprava)
 12.Humanitarne razmere v Jemnu (razprava)
 13.Ocena izvajanja smernic EU o človekovih pravicah glede svobode izražanja na spletu in drugje (razprava)
 14.Poročilo o Srbiji za leto 2016 (razprava)
 15.Sestava Parlamenta
 16.Poročilo o Kosovu za leto 2016 (razprava)
 17.Predložitev dokumentov
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (157 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanja (35 kb) Poimensko glasovanje (929 kb) 
 
Zapisnik (75 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanja (23 kb) Poimensko glasovanje (59 kb) 
 
Zapisnik (237 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (377 kb) Poimensko glasovanje (923 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov