Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Energieffektivitetsmärkning ***I - Kompensation för felaktigt märkta energirelaterade produkter (debatt)
 3.Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (debatt)
 4.Högtidlighållande av Erasmusprogrammets 30-årsjubileum
 5.Omröstning
  
5.1.Större partnerengagemang och synlighet i de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Kostnadseffektiviteten för det sjunde ramprogrammet för forskning (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Statslöshet i Syd- och Sydostasien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Gränsöverskridande fusioner och delningar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.EU:s deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) ***I (omröstning)
  
5.6.Särskilda åtgärder för att tillhandahålla ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer ***I (omröstning)
  
5.7.Energieffektivitetsmärkning ***I (omröstning)
  
5.8.Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***I (omröstning)
  
5.9.Bedömning av genomförandet av Horisont 2020 (omröstning)
  
5.10.Byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 (omröstning)
  
5.11.Fiskbeståndens tillstånd och den socioekonomiska situationen för fiskesektorn i Medelhavet (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Diskussionsunderlag om att fördjupa EMU fram till 2025 (debatt)
 10.Glyfosat och tillståndsförfaranden (debatt)
 11.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 12.Den humanitära situationen i Jemen (debatt)
 13.Utvärdering av genomförandet av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline (debatt)
 14.Rapport för 2016 om Serbien (debatt)
 15.Parlamentets sammansättning
 16.Rapport för 2016 om Kosovo (debatt)
 17.Inkomna dokument
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (160 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (35 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (929 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (22 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (58 kb) 
 
Protokoll (241 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (375 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (921 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy