Indekss 
Protokols
PDF 386kWORD 22k
Otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Partneru līdzdalības palielināšana un pārredzamības uzlabošana Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā 

Ziņojums: Daniel Buda (A8-0201/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsBalsojums PS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+469, 51, 13

 2. Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderība 

Ziņojums: Martina Dlabajová un Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsBalsojums PS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+573, 28, 18

 3. Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā 

Ziņojums: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsBalsojums PS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+571, 24, 34

 4. Pārrobežu apvienošana vai sadalīšana 

Ziņojums: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsBalsojums PS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+490, 46, 103

 5. Savienības dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ***I 

Ziņojums: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsBalsojums PS/EB – piezīmes
provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās108komitejaPS+607, 39, 3
Komisijas paziņojums109komiteja+

 6. Īpaši pasākumi, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm ***I 

Ziņojums: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsBalsojums PS/EB – piezīmes
provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās2komitejaPS+625, 5, 28

 7. Energoefektivitātes marķējums ***I 

Ziņojums: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsBalsojums PS/EB – piezīmes
provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās100komitejaPS+535, 46, 79
Komisijas paziņojums101komiteja+
kopīgs paziņojums102komiteja+

 8. Eiropas kultūras galvaspilsētas laikposmā no 2020. gada līdz 2033. gadam ***I 

Ziņojums: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsBalsojums PS/EB – piezīmes
priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu
priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu20EFDDPS-57, 608, 0
provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās19komitejaPS+606, 54, 6
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD:groz. Nr. 20

 9. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošanas novērtējums 

Ziņojums: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsBalsojums PS/EB – piezīmes
§ 19§sākotnējais tekstsats.+
§ 40§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 461Verts/ALE-
§sākotnējais tekstsPS+505, 135, 27
§ 48§sākotnējais tekstsbd
1/PS+591, 47, 23
2/PS-145, 505, 13
3/PS-166, 489, 11
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+523, 65, 81
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE:§ 46, 48
Pieprasījumi balsot atsevišķi
ALDE:§ 19
GUE/NGL, Verts/ALE: § 46
Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
§ 40
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “EUR 120 miljardu apmērā”
2.daļa:šie vārdi
ECR, Verts/ALE
§ 48
1.daļa:“uzsver, ka, ņemot vērā Parīzes nolīgumu un ES klimata mērķus, ir prioritāri jānodrošina finansējums pētījumiem klimata pārmaiņu jomā un klimata datu vākšanas infrastruktūrai — jo īpaši tāpēc, ka Amerikas Savienotās Valstis apsver iespēju ievērojami samazināt ASV vides pētniecības iestāžu budžetu;”
2.daļa:“ir jānodrošina, ka 100 % no enerģētikas jomas problēmu risināšanai paredzētā finansējuma tiek piešķirti atjaunojamiem energoresursiem, enerģijas galapatēriņa efektivitātes tehnoloģijām, viedajiem tīkliem un uzglabāšanai;”
3.daļa:“ir jānodrošina pietiekams finansējums pētniecībai tādās jomās kā zema ražošanas resursu patēriņa lauksaimniecība, veselīga pārtika un daudzveidība, transporta, ūdens apsaimniekošanas un bioloģiskās daudzveidības ilgtspējas dimensija;”

 10. ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada 

Ziņojums: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsBalsojums PS/EB – piezīmes
§ 131=
2=
vairāk nekā 76 deputātiPS+298, 275, 93
§ 143vairāk nekā 76 deputātiPS+399, 194, 72
§sākotnējais tekstsPS
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+350, 149, 171
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ALDE, vairāk nekā 76 deputāti: § 14
PPE, EFDD: § 14, groz. Nr. 1, 2, 3
Pieprasījumi balsot atsevišķi
vairāk nekā 76 deputāti:§ 14

 11. Zivju krājumu stāvoklis un sociālekonomiskā situācija zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā 

Ziņojums: Marco Affronte (A8-0179/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsBalsojums PS/EB – piezīmes
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+558, 43, 35
Juridisks paziņojums - Privātuma politika