Index 
Notulen
PDF 382kWORD 22k
Dinsdag 13 juni 2017 - Straatsburg
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. De betrokkenheid van de partners en de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese structuur- en investeringsfondsen vergroten 

Verslag: Daniel Buda (A8-0201/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+469, 51, 13

 2. Kosteneffectiviteit van het zevende onderzoeksprogramma 

Verslag: Martina Dlabajová en Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+573, 28, 18

 3. Staatloosheid in Zuid- en Zuidoost-Azië 

Verslag: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+571, 24, 34

 4. Grensoverschrijdende fusies en splitsingen 

Verslag: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+490, 46, 103

 5. Participatie van de Unie in het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) ***I 

Verslag: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
voorlopig akkoord
voorlopig akkoord108commissieHS+607, 39, 3
verklaring van de Commissie109commissie+

 6. Specifieke maatregelen voor het bieden van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen 

Verslag: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
voorlopig akkoord
voorlopig akkoord2commissieHS+625, 5, 28

 7. Energie-efficiëntie-etikettering ***I 

Verslag: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
voorlopig akkoord
voorlopig akkoord100commissieHS+535, 46, 79
verklaring van de Commissie101commissie+
gemeenschappelijke verklaring102commissie+

 8. Culturele hoofdsteden van Europa voor de periode 2020 tot 2033 ***I 

Verslag: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie
Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie20EFDDHS-57, 608, 0
voorlopig akkoord
voorlopig akkoord19commissieHS+606, 54, 6
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendement 20

 9. Beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 

Verslag: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 19§oorspronkelijke tekstas+
§ 40§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 461Verts/ALE-
§oorspronkelijke tekstHS+505, 135, 27
§ 48§oorspronkelijke tekstso
1/HS+591, 47, 23
2/HS-145, 505, 13
3/HS-166, 489, 11
stemming: resolutie (als geheel)HS+523, 65, 81
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE:§§ 46, 48
Verzoeken om aparte stemming
ALDE:§ 19
GUE/NGL, Verts/ALE: § 46
Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 40
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "tot 120 miljard EUR"
2e deeldeze woorden
ECR, Verts/ALE:
§ 48
1e deel"onderstreept de noodzaak dat in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de EU-doelstellingen voor klimaat prioriteit moet worden gegeven aan onderzoek naar klimaatverandering en een infrastructuur voor het verzamelen van klimaatgegevens, met name omdat de VS overweegt fors te bezuinigen op de begroting voor Amerikaanse instellingen voor milieuonderzoek;"
2e deel"wijst er tevens op dat moet worden gezorgd dat 100 % van de middelen voor de uitdagingen op energiegebied wordt toegewezen aan hernieuwbare energie, technologieën voor energie-efficiëntie bij eindgebruikers, slimme netwerken en opslag,"
3e deel"vindt dat er gezorgd moet worden voor voldoende financiering voor onderzoek op gebieden zoals 'low-input'-landbouw, gezond voedsel en diversiteit, de duurzaamheidsdimensie van vervoer, watermanagement en biodiversiteit;"

 10. Bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020 

Verslag: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 131=
2=
meer dan 76 ledenHS+298, 275, 93
§ 143meer dan 76 ledenHS+399, 194, 72
§oorspronkelijke tekstHS
stemming: resolutie (als geheel)HS+350, 149, 171
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ALDE, meer dan 76 leden § 14
PPE, EFDD: § 14, amendementen 1, 2, 3
Verzoeken om aparte stemming
meer dan 76 leden§ 14

 11. Toestand van de visbestanden en sociaal-economische situatie van de visserijsector in de Middellandse Zee 

Verslag: Marco Affronte (A8-0179/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: resolutie (als geheel)HS+558, 43, 35
Juridische mededeling - Privacybeleid