Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. június 14., Szerda - Strasbourg

2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Afgan Mukhtarli azerbajdzsáni újságíró ügye (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Afgan Mukhtarli ügyéről és a média helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, Afgan Mukhtarli ügyéről és a média helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes és Kati Piri, az S&D képviselőcsoport nevében, Afgan Mukhtarli ügyéről és a média helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Afgan Mukhtarli ügyéről és a média helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Afgan Mukhtarli ügyéről és a média helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Afgan Mukhtarli ügyéről és a média helyzetéről Azerbajdzsánban (B8-0420/2017).

II.   Pakisztán, különösen az emberijog-védők helyzete és a halálbüntetés (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Pakisztánról, különösen az emberijog-védők helyzetéről és a halálbüntetésről (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pakisztánról, különösen az emberijog-védők helyzetéről és a halálbüntetésről (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében, Pakisztánról, különösen az emberijog-védők helyzetéről és a halálbüntetésről (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Pakisztánról, különösen az emberijog-védők helyzetéről és a halálbüntetésről (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pakisztánról, különösen az emberijog-védők helyzetéről és a halálbüntetésről (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Pakisztánról, különösen az emberijog-védők helyzetéről és a halálbüntetésről (B8-0429/2017).

III.   Az indonéziai emberi jogi helyzet (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, az indonéziai emberi jogi helyzetről (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, az indonéziai emberi jogi helyzetről (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és David Martin, az S&D képviselőcsoport nevében, az indonéziai emberi jogi helyzetről (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells és Cecilia Wikström , az ALDE képviselőcsoport nevében, az indonéziai emberi jogi helyzetről (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az indonéziai emberi jogi helyzetről (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, az indonéziai emberi jogi helyzetről (B8-0431/2017).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat