Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. juni 2017 - Strasbourg

3. Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 12. juni 2017 (punkt 7 i protokollen af 12.6.2017).

BUDG, CONT, LIBE og ENVI havde dermed kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik