Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg

3. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 12 juni 2017 (punkt 7 i protokollet av den 12.6.2017).

Utskotten BUDG, CONT, LIBE och ENVI hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy