Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург

4. Промяна на дневния ред

В съответствие с член 9, параграф 8 от Правилника за дейността и след консултация с политическите групи Председателят предложи дневният ред да бъде изменен, както следва:

- Вследствие на приемането им в комисията по правни въпроси, докладът относно искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас [2016/2070(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0219/2017), докладът относно искането за снемане на имунитета на Милене Трошчински [2017/2019(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017), докладът относно искане за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен [2017/2020(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0217/2017) бяха добавени към времето за гласуване днес, сряда, 14 юни 2017 г.

- Вследствие на приемането му в комисията по правни въпроси, докладът относно искане за снемане на имунитета на Марин Льо Пен [2017/2021(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sajjad Karim (A8-0223/2017) беше добавен към времето за гласуване утре, четвъртък, 15 юни 2017 г.

Парламентът прие тези предложения.

Дневният ред беше съответно изменен.

Правна информация - Политика за поверителност