Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

4. Esityslistan muuttaminen

Työjärjestyksen 9 artiklan 8 kohdan mukaisesti ja poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdottaa, että esityslistaa muutetaan seuraavasti:

- Mietintö Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ([2016/2070(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)), mietintö Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ([2017/2019(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)) ja mietintö Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ([2017/2020(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0217/2017)) hyväksyttiin oikeudellisten asioiden valiokunnassa ja lisätään näin ollen keskiviikon 14. kesäkuuta 2017 äänestyksiin.

- Mietintö Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ([2017/2021(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sajjad Karim (A8-0223/2017)) hyväksyttiin oikeudellisten asioiden valiokunnassa ja lisätään näin ollen torstain 15. kesäkuuta 2017 äänestyksiin.

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Esityslistaa muutettiin vastaavasti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö