Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg

4. Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Regulaminu i po zasięgnięciu opinii grup politycznych Przewodniczący zaproponował następujące zmiany w porządku obrad:

- W związku z ich przyjęciem w Komisji Prawnej sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa [2016/2070(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017), sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017), sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena [2017/2020(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0217/2017) zostały dodane do tury głosowań w tym samym dniu, czyli w środę 14 czerwca 2017 r.

- W związku z jego przyjęciem w Komisji Prawnej sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marine Le Pen [2017/2021(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A8-0223/2017) zostało dodane do tury głosowań w dniu następnym, czyli w czwartek 15 czerwca 2017 r.

Parlament wyraził zgodę na te propozycje.

Niniejszym porządek obrad został zmieniony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności