Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg

4. Ändring av föredragningslistan

I enlighet med artikel 9.8 i arbetsordningen och efter samråd med de politiska grupperna förslog talmannen följande ändringar av föredragningslistan:

- Följande betänkanden skulle tas upp till omröstning innevarande dag, onsdagen den 14 juni 2017, efter antagande i utskottet för rättsliga frågor: Betänkande om begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet [2016/2070(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017). Betänkande om begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet [2017/2019(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017). Betänkande om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet [2017/2020(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0217/2017).

- Följande betänkande skulle tas upp till omröstning påföljande dag, torsdagen den 15 juni 2017, efter antagande i utskottet för rättsliga frågor: Betänkande om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet [2017/2021(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sajjad Karim (A8-0223/2017).

Parlamentet godkände detta förslag.

Föredragningslistan ändrades i enlighet med detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy