Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

5. Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. kesäkuuta 2017 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. kesäkuuta 2017 pidettävän kokouksen valmistelu (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Manfred Weber käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhemies ilmaisi solidaarisuutensa Lontoon kerrostalotulipalon lukuisten uhrien johdosta.

Puheenvuorot: Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn keskustelun kulusta, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini ja Cécile Kashetu Kyenge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek ja Diane James.

Helena Dalli käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö