Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 14. lipnja 2017. - Strasbourg

5. Priprema sastanka Europskog vijeća 22. i 23. lipnja (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema sastanka Europskog vijeća 22. i 23. lipnja (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (predsjedateljica Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorio je Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

Predsjednik je izrazio solidarnost sa stanovnicima Londona gdje je u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi stradalo više osoba.

Govorili su: Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn, o odvijanju rasprave, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini i Cécile Kashetu Kyenge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek i Diane James.

Govorila je Helena Dalli.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je nakratko prekinuta)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti