Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg

5. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 czerwca (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 czerwca (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Manfred Weber w imieniu grupy PPE.

Przewodniczący przekazał wyrazy solidarności z mieszkańcami Londynu, gdzie w pożarze budynku mieszkalnego kilka osób straciło życie.

Głos zabrali: Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF i Krisztina Morvai niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn, w sprawie przebiegu debaty, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek i Diane James.

Głos zabrała Helena Dalli.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności