Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg

5. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22-23 juni 2017 (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22-23 juni 2017 (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen.

Talmannen uttryckte parlamentets solidaritet med invånarna i London, där en höghusbrand skördat flera offer.

Talare: Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn,om debattens förlopp, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek och Diane James.

Talare: Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy