Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. června 2017 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

6. Rozhodnutí prezidenta Trumpa o odstoupení Spojených států od dohody o klimatu uzavřené na konferenci COP 21 (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Rozhodnutí prezidenta Trumpa o odstoupení Spojených států od dohody o klimatu uzavřené na konferenci COP 21 (2017/2629(RSP))

Předseda přednesl úvodní vystoupení.

Hilda Heine (prezidentka Republiky Marshallovy ostrovy) učinila prohlášení.

Helena Dalli (úřadující předsedkyně Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, a Ska Keller za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús a Jo Leinen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok a José Blanco López.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete (člen Komise) a Helena Dalli.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Právní upozornění - Ochrana soukromí