Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. juni 2017 - Strasbourg

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

6. Præsident Trumps beslutning om at trække USA ud af COP 21-klimaaftalen (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Præsident Trumps beslutning om at trække USA ud af COP 21-klimaaftalen (2017/2629(RSP))

Formanden afholdt en indledende tale.

Hilda Heine (Republikken Marshalløernes præsident) afgav en redegørelse.

Helena Dalli (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, og Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús og Jo Leinen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok og José Blanco López.

Talere: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) og Helena Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik