Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

6. Presidentti Trumpin päätös irrottaa Yhdysvallat COP 21 -ilmastosopimuksesta (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Presidentti Trumpin päätös irrottaa Yhdysvallat COP 21 -ilmastosopimuksesta (2017/2629(RSP))

Puhemies käytti johdantopuheenvuoron.

Hilda Heine (Marshallinsaarten tasavallan presidentti) antoi julkilausuman.

Helena Dalli (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús ja Jo Leinen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok ja José Blanco López.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete (komission jäsen) ja Helena Dalli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö