Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 juni 2017 - Straatsburg

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

6. Het besluit van president Trump om de VS terug te trekken uit de COP21-klimaatovereenkomst (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Het besluit van president Trump om de VS terug te trekken uit de COP21-klimaatovereenkomst (2017/2629(RSP))

De Voorzitter maakt enkele inleidende opmerkingen.

Hilda Heine (president van de Republiek der Marshalleilanden) legt een verklaring af.

Helena Dalli (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, en Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús en Jo Leinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok en José Blanco López.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) en Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid