Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

6. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o odstąpieniu USA od porozumienia paryskiego w ramach COP 21 w sprawie zmiany klimatu (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o odstąpieniu USA od porozumienia paryskiego w ramach COP 21 w sprawie zmiany klimatu (2017/2629(RSP))

Przewodniczący wygłosił mowę wstępną.

Hilda Heine (prezydent Republiki Wysp Marshalla) wygłosiła oświadczenie.

Helena Dalli (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL i Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús i Jo Leinen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok i José Blanco López.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete (członek Komisji) i Helena Dalli.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności