Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

6. Rozhodnutie prezidenta Trumpa o odstúpení USA od dohody o zmene klímy COP 21 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Rozhodnutie prezidenta Trumpa o odstúpení USA od dohody o zmene klímy COP 21 (2017/2629(RSP))

Predseda predniesol úvodný prejav.

Hilda Heine (prezidentka Republiky Marshallových ostrovov) vystúpila s vyhlásením.

Helena Dalli (úradujúca predsedníčka Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL a Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús a Jo Leinen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok a José Blanco López.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete (člen Komisie) a Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia